achtergrondplaatje

Privacybeleid KrijgdeKleertjes.nl

Privacybeleid


KrijgdeKleertjes.nl spant zich in om de privacy van gebruikers van (de diensten die worden aangeboden via) de website van KrijgdeKleertjes.nl zo goed mogelijk te beschermen. Het privacybeleid geeft aan hoe KrijgdeKleertjes.nl omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van de website.

 
KrijgdeKleertjes.nl is een project van Stichting ProRuil, gevestigd te Bunnik. Stichting ProRuil is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  
Verzamelen van Persoonsgegevens


Door gebruik te maken van de website geef je KrijgdeKleertjes.nl toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.
KrijgdeKleertjes.nl kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en opslaan:

 • IP-adres,loggegevens, navigatiegegevens, gegevens over page views en de soft- en hardware die je gebruikt (zoals browser, besturingssysteem en schermformaat)
 • je naam, gebruikersnaam en  wachtwoord, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres;
 • of je de nieuwsbrief wilt ontvangen of niet
 • gegevens over je gebruik van de website, zoals aanbieden, afnemen, reserveren pakketgegevens, waarderingsgegevens, verzend- en factureringsgegevens;
 • gegevens rond het oplossen van meningsverschillen tussen gebruikers;
 • andere gegevens die je aan ons verstrekt.

 

Doeleinden


KrijgdeKleertjes.nl verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het veilig en efficiënt functioneren van de website;
 • om je in staat te stellen gebruik te maken van de website;
 • om de website aan jouw behoeften aan te passen en te verbeteren;
 • om de naleving van onze huisregels (gebruikersovereenkomst) te verzekeren;
 • het verstrekken van persoonsgegevens aan anderen zoals omschreven in dit privacybeleid en de huisregels van KrijgdeKleertjes;
 • om klachten, verzoeken, vragen, en opmerkingen te beantwoorden, meningsverschillen op te lossen en kosten te innen.

  
Cookies en webbakens


KrijgdeKleertjes.nl maakt op bepaalde pagina’s gebruik van cookies en webbakens.
 Een webbaken is een URL in de vorm van een afbeelding. Een cookie is een onschadelijk bestandje dat de server van de website naar je browser stuurt en op je harde schijf wordt opgeslagen. Sessie cookies worden verwijderd nadat je je browser hebt afgesloten. Permanente cookies gelden maximaal 60 dagen. KrijgdeKleertjes.nl gebruikt sessie cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken.

Permanente cookies bevatten gegevens over je gebruik van de Dienst en worden bij een volgend bezoek teruggestuurd. Dit helpt KrijgdeKleertjes.nl om het functioneren van de website (Dienst) op je wensen af te stemmen. In het algemeen helpen cookies om de effectiviteit hiervan te meten en de veiligheid van de Dienst te verbeteren.

 

Om jouw privacy te beschermen, worden de gegevens in cookies geanonimiseerd vastgelegd. Je kunt jouw browser echter ook cookies laten weigeren. Dit beperkt je gebruiksgemak van de website waardoor je bijvoorbeeld bij elk bezoek opnieuw je e-mailadres en wachtwoord moet invoeren.
  
Zichtbare persoonsgegevens


Wanneer je je hebt geregistreerd, worden je gebruikersnaam, een korte beschrijving van jezelf en een foto bij de door jou geplaatste pakketten vermeld. Ook is je gemiddelde beoordeling zichtbaar. Je woonplaats is alleen zichtbaar voor andere ingelogde leden en wordt alleen vermeld als je op je persoonlijke pagina hebt ingevuld dat je deze zichtbaar wilt maken.
  
Gebruik van persoongegevens


Je mag persoonsgegevens van andere gebruikers alleen gebruiken om te reageren op de door hen gevraagde en aangeboden pakketten. Het ongeautoriseerd verder verwerken hiervan of het versturen van kettingbrieven, junk mail of spam, is niet toegestaan.
  
Verstrekken van persoonsgegevens
KrijgdeKleertjes.nl verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan derden. Bij uitzondering kan KrijgdeKleertjes.nl toch jouw persoonsgegevens aan anderen (zoals bijvoorbeeld politie, justitie en andere opsporingsdiensten, de belastingdienst, toezichthouders of rechthebbenden) verstrekken, namelijk:

 • wanneer je hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen: dan worden je naam, woonplaats en mailadres ook opgeslagen door ons nieuwsbriefprogramma Mailerlite (www.mailerlite.com);
 • wanneer zij hiertoe verplicht is op grond van (inter)nationale en wet- en regelgeving of een rechterlijk vonnis;
 • bij een fusie of overname van KrijgdeKleertjes.nl;
 • wanneer je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven

In alle andere gevallen worden jouw persoonsgegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan anderen verstrekt.

 

Doorgifte naar het buitenland


De mate waarin jouw privacy door buitenlandse wet- en regelgeving beschermd wordt, is mogelijkerwijs niet van hetzelfde niveau als de waarborgen die de in Nederland geldende wetgeving biedt. Mocht een dergelijk geval zich voordoen, dan zal KrijgdeKleertjes.nl passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de privacy van gebruikers te beschermen.
  
Veiligheid


KrijgdeKleertjes.nl treft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het verlies en misbruik van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Ondanks dat wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om jouw privacy te beschermen, kunnen wij hieromtrent echter niets garanderen. Wees daarom voorzichtig met het onnodig vermelden van persoonsgegevens in je aanbod.
  
Inzage, wijziging en verwijdering


Je kunt de meeste van jouw geregistreerde gegevens op je persoonlijke pagina inzien, wijzigen of verwijderen.
Als je wilt weten welke gegevens nog meer van jou verwerkt worden, kun je KrijgdeKleertjes.nl vragen om inzage in de gegevens die niet op je persoonlijke pagina te zien zijn door een e-mail te sturen naar service@krijgdekleertjes.nl. Je ontvangt dan binnen 4 weken het gevraagde overzicht, tenzij het verzoek een heel grote administratieve last meebrengt. KrijgdeKleertjes.nl brengt je hiervoor geen kosten in rekening, tenzij het verzoek een heel grote administratieve last meebrengt.

 
Indien jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt, kun je KrijgdeKleertjes.nl altijd verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. KrijgdeKleertjes.nl bewaart jouw persoonsgegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het uitvoeren van dit privacybeleid. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt.

 
Je kunt je account van KrijgdeKleertjes sluiten door op de site via 'mijn pagina’ het tabblad bewerken aan te klikken. Hier kun je aangeven dat je je account wilt annuleren. Alle persoonsgegevens worden dan uit de database verwijderd. (Voor stoppen, zie ook onze veelgestelde vragen.) Als je je had aangemeld voor de nieuwsbrief, worden binnen vier weken na afmelding je gegevens ook (handmatig) uit ons nieuwsbrief verzendsysteem Mailerlite verwijderd.

Het verwijderen van de gegevens uit  Mailerlite kan ook door op ‘unscubscribe’ te klikken onderaan iedere nieuwsbrief, of door een mail te sturen aan service@krijgdekleertjes.nl.

 
Op verzoeken tot inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens zal KrijgdeKleertjes.nl binnen vier weken reageren.

 

Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid


Op het privacybeleid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
  
Aanpassingen
Je erkent dat KrijgdeKleertjes.nl dit privacybeleid te allen tijde mag aanpassen en je aanvaardt hieraan ook gebonden te zijn. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen adviseert KrijgdeKleertjes.nl het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Steeds als het privacybeleid wordt gewijzigd, informeren we je daarover via mail en/of  op de website.

 

Vragen of opmerkingen? 
Voor vragen en opmerkingen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met KrijgdeKleertjes.nl via service@krijgdekleertjes.nl.  

 

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.